TILLSAMMANS FORMAR VI FRAMTIDEN


Framtid bygger på innovation, utveckling och förändring med
människa och det digitala i fokus
!


DAST Partner hjälper verksamheter att lyckas med utmaningen att koppla ihop digital innovation, genomföra förändringsresor och involvera personalen för lyckade verksamhetsprojekt.

TJÄNSTEOMRÅDEN


Nedan presenteras områden där DAST Partner kan tillföra Dig och din organisation värde, erfarenhet och utveckling.


Om Du väljer att samarbeta med DAST Partner erhåller Du ett högt fokus på de verktyg du behöver, för att med dessa långsiktigt knyta ihop alla relevanta områden för verksamhetens hållbara utveckling.


Självklart med människan i fokus!

Digitaliseringsutveckling &
IT-projekt


Två idag otroligt relevanta områden vilka har helt olika innebörd, men med en naturlig koppling och ett starkt beroende av att fungera i synergi.

Management & verksamhetsutveckling


Områden som ligger till grund för hur en organisation verkligen fungerar och kontinuerligt utvecklas.

Områden som bygger på förtroende, tillit samt kräver kunskap om individen och våra beteenden.

Affärsutveckling &
försäljning


För väldigt många verksamheter är detta den avgörande grenen för existens och överlevnad. Inom dessa områden finns en stor möjlighet att utvecklas genom nya modeller, kunskap om människans beteenden och relationsbyggande.

VERKTYG

 

Nedan finner du några av de verktyg, erfarenheter och kunskaper

DAST Partner erbjuder och levererar inom alla Tjänsteområden.

Förändrings- & Utvecklingsledning

Insatsen som får organisationens vision, mål och strategi att bli verklighet, genom personalens delaktighet, ansvar och insikt.

Genom kommunikation samt förankring av syfte säkerställer vi gemensamt att utvecklingen består.

.

Föreläsning-Utbildning-Workshop-Coaching

Rätt insats vid rätt tillfälle!

Från föreläsningar, via utbildning till hands-on workshops, coachning och genomförande. 


Processkartläggning

Alla verksamheter styrs av processer, rutiner och vanor. Inom många organisationer är dessa processer otydliga och odokumenterade vilket gör att de blir svårt att effektivisera, utveckla och förfina när det väl behövs.

Med kartläggning av befintliga processer kan rätt insatser göras, inom rätt områden, med högsta möjliga träffsäkerhet och resultat.


Transformation

Med över 30 års erfarenhet och fokus på  IT, människan samt den digitala utvecklingen i samhället erbjuder jag dig erfarenhet, kunskap och fingertoppskänsla inom tre avgörande områden för att lyckas med förflyttning inom en verksamhet.

Projektledning-Utredning-Upphandling-Inköp

Från styrning av verksamhets- och införandeprojekt inom SMB-segmentet till införande av digitala lösningar i stora företag och offentlig sektor kan jag erbjuda fler goda referenser för genomförda projekt.

Trappan

En inarbetad, enkel och otroligt kraftfull metodik jag använder för att kartlägga avgörande  förutsättningar baserade på Vision - Byggstenar & Plattform.

Med den grundläggande tanken inom Trappans metodik ökar sannolikheten exponentiellt att alla utvecklings- och förändringsprojekt som skall genomföras inom en verksamhet och organsation landar i lyckade resultat.

BOKA ETT FÖRSTA  INTRODUKTIONSMÖTE, UTAN KOSTAND!


"Samarbete baseras på förtroende och tillit"


För att detta skall uppkomma erbjuder jag ett första introduktionsmöte där vi kan diskutera vilka visioner, utmaningar och behov som finns. Där kan vi lägga grunden för ett samarbete baserat på samförstånd, förtroende och tillit, och därefter gemensamt komma fram till nästa steg.

Sannolikt hittar vi då de inledande stegen till en lång och utvecklande partnerskapsväg.

OMDÖMEN

 

 

"Danne! Du är en person som målar upp så bra scenarior, idéer och djupa tankar runt Digitaliseringens utveckling och konsekvenser för en verksamhet, så att man ibland känner att man snurrar uppe bland molnen.

Men det som utmärker dig är att Du är otroligt duktig på att bryta ned  trådarna och förklarar dem så att man förstår hela sammanhanget, och vad konkret som behöver göras för att nå fram till målen.

De flesta är bara duktiga på det ena."

 

 

"Joakim Björlund"

BLOGG - ARTIKLAR

"DAST Partnerbloggen"


Här kan Du som är intresserad läsa artiklar och mina tankar inom de områden som är relevanta för mig personligen vilka självklart också knyter an till de utvecklingsområden jag brinner för.